SOSYAL SORUMLULUK

Kalite politikamız

  • Ürün ve süreçlerimiz de sürekli iyileştirmeler yapmak,
  • Müşteri talepleri doğrultusunda sağlıklı ve kaliteli hizmet vermek,
  • Müşteri istek ve beklentilerine uygun yeni ürünler üretmek,
  • Eğitimli ve kaliteli insan gücü kullanarak teknolojik gelişmeleri üretimin her alanında kullanmak

İş sağlığı ve güvenliği politikamız

Firmamız yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi, çalışanlar ve çevresel etkileri açısından risk analizleri yaparak ve önlemler alarak, riskleri bertaraf etmeyi iş sağlığı ve güvenliği politikası olarak benimsemiştir.

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Firmamız yasal mevzuatın ve müşteri beklentilerinin gereği olarak fiziksel ve kimyasal spesifikasyonlara uygun ürünlerin sağlıklı ve kaliteli girdilerle, en uygun hijyenik koşullarda üretilmesini, depolanmasını ve satışını yaparak müşterilerimize sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

ÇEVRE POLİTİKASI

Firmamız, yasal çevre mevzuatlarının şartlarını yerine getirmeyi, çevreyi korumayı ve doğal kaynakları etkin kullanmayı, atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi, çevre politikası ile ilgili amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmeyi kendine misyon olarak edinmiştir.